Giới thiệu

Thông tin dự án

Dự án : Park City

Khách hàng : Chị Lượt

Loại hình thiết kế : Nhà mặt đất

Diện tích : 70m2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.